ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTATILOR

Ordinea de zi pentru sedinta Camerei Deputatilor din 20 iulie 2022

Proiect: 19.07.2022
Ordinea de zi în format PDF:
Lista de vot final

# Numar
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
- Pl-x 437/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949 (PL-x 437/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit-19.07.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.07.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților